Afdrukken

Gemeentelijke reglementen Kampenhout

Ik heb kennis genomen en ga akkoord met de voorwaarden zoals bepaald in volgende gemeentelijke reglementen op www.kampenhout.be

Huishoudelijk reglement Sport- en Cultuurcentrum Berg (GR 12 september 2013), Huishoudelijk reglement Sporthal Kampenhout (GR 12 september 2013) en Tariefreglement gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur (GR 12 september 2013).

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2016-09-01